top of page

MED-ITAT-ION 
Gelişim yolundaki üç ana eksenden biridir.

Bu sayfada grup meditasyonlarımıza ait detayları bulabilirsiniz. 

Raja Yoga & White Lotus & Rainbow & Eğitimler.jpg

Antahkarana Meditasyonu

Tüm izlenimler sembollerle, kelime formlarıyla veya resimsel temsillerle tercüme edilmeli ve yorumlanmalıdır. Yüksek izlenimlerin kaydedilmesi ve yorumlanması temel bir okült bilimdir ve mükemmelleştirilmesi için çok fazla öğrenme ve uygulama gerekir.  Bu iki süreç yavaş yavaş geliştikçe, üçüncü aşama da otomatik olarak giderek daha etkili hale gelir.  İşte bu Antahkarana’dır. Gökkuşağı köprüsünün kurulması, izlenimlerin doğru alınması. Bu uçurum geçilmesi ve iki büyük düzlem arasındaki iletişim kurulması demektir. Öğretilerin hedefleri, yukarısı ve aşağısı olarak tanımlanan ilişkinin kesiştiği merkezdir.

Yeni Ay Meditasyonları.jpg

Yeni ay Meditasyonu

Hem dolunay hem de yeni ay dönemlerindeki meditasyonda, enerji dağıtımı çalışmasına benzer bir vurgu yapılmaktadır. Yeni ayda, dünya planının nasıl tezahür edebileceğine odaklanırız; "yaşamın tek gücünün" ve "tek ruhun sevgisinin" dünya hizmetkarları aracılığıyla işlediği birçok yola odaklanırız. Yeni ayın vurgusu, dolunay zamanında alınan enerji ve ilhamın, dünya ihtiyaçlarını karşılamakla meşgul olan, insan yaşamının birçok alanından birinde veya diğerinde aktif olarak hizmet veren ve dünyadaki insan yaşamının kalitesini yükseltmeye ve zenginleştirmeye adanmış bireylerin ve grupların hizmetlerinin tanınması, ifade edilmesi ve genişletilmesidir.

Dolunay Meditasyonları.jpg

Dolunay Meditasyonu

Dolunay toplantıları, grup meditasyonu için yapılan çalışmalardır. İnsan bilincinin spiritüel hiyerarşiye yaklaşmasıdır ve gelecek olanın yeniden ortaya çıkması için hazırlanmasına katkıda bulunur. Çalışma, katılımcılarını zihinsel düzlemde tek bir grup olarak bir araya getirmeyi ve hiyerarşi ile grup bütünleşmesini ve hizalanmasını yaratmaya yardımcı olmayı amaçlar. Bu tür "Hiyerarşi ile dolunay işbirliği" yüksek bir anlayış standardı ve meditasyonda istikrarlı bir şekilde çalışma becerisi gerektirir. Bu en derin anlamda okült bir çalışmadır ve belirli bir amaç için enerjilerin kullanılabilmesini sağlayacak yasaların ve tekniklerin bilinmesini gerektirir.

Raja Yoga Meditasyonları.jpg

Raja Yoga Meditasyonu

İnsan doğası gereği iki kutupludur. İnsanın Spiritüel yönü, yüzlerce enkarnasyonu kapsayan evrimsel bir yolculuktadır ve bunun amaçlarından biri, alt tabiatında bulduğu dualiteyi ortadan kaldırmak ve ahenkten olmaktır. Bunun için Işığın Mücevherleri olarak ayda bir Raja Yoga meditasyonları düzenleriz. Yoga, birleşmenin bilimidir ve bunun yollarını inceler. "Ne ile birleşmek?" Belki de bu sorunun cevabı, "Hangi yogayı yapıyoruz?" sorusunun cevabıdır. Grup olarak biz bu cevabı, Kova Çağı’nın tesirleriyle birleşmek olarak algılıyoruz ki bu da Raja Yogadır.

Kalpteki Üstat Meditasyonu.jpg

Kalpteki Üstat Meditasyonu

Gelişim yolunda ilerleyen öğrenci, meditasyonunda sebat ettikçe, kendisini doğru titreşime dahil etme kabiliyetini artırdıkça, onu doğrudan Üstadı'na götüren bir yol inşa eder. Bu, insanlık ailesi için aktif hizmetle birlikte meditasyonda verimli çalışmayı gerektirir. Bu temaslar başlangıçta nadirdir, ancak ilerleme başarıldıkça buluşma daha sık hale gelir. Öğrenci Üstadı tarafından söylendiği gibi belirli cümleleri hatırlayacak ve önerilen çalışmayı veya tavsiyeyi günlük hayatında hatırlamaya başlayacaktır. Bu, öğrencinin, meditasyonda inşa edilen yetenek yoluyla, Üstada erişmede başarılı olduğunun göstergesi olan yöntemlerden biridir.

Beyaz Lotus Meditasyonu.jpg

Beyaz Lotus Meditasyonu

Lotus, Nelumbo cinsine ait bir bitkidir ve saflık, yeniden doğuş ve kutsallıkla ilişkilendirilmiştir. Lotus çiçeği, karanlık bir yerden güzelliğe ve yeniden doğuşa yükselmeyi sembolize eder, çünkü bir lotus çiçeği tam olarak böyle büyür. Lotus, doğrudan çamurlu ve bulanık sulardan yükselip güneşe ulaşır ve güzel renklerde çiçek açar. Meditasyonda inşa ettiğimiz Budist değer: Toprakta büyüyen ve çamurlu su yüzeyinin üzerinde açan bir nilüfer çiçeği gibi, hayatın zorluklarının ve acılarının üstesinden gelebileceğimize olan inançtır.

Renklerle Dönüşüm Meditasyonu.jpg

Renklerle Dönüşüm Meditasyonu

Renklerle Dönüşüm Meditasyonu; duyguların, düşüncelerin ve tutumlarımızın dönüştüğü bir çalışmadır. Bu çalışma yoğun dikkat ve derine bakma aracılığıyla doğamızı daha iyi kavramamıza ve onu fark etmemize olanak verir. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse; astral ve mental beden entegrasyonuna destek olur. Grup olarak yaptığımız bu çalışma renklerin frekanslarıyla bizi kendi gerçeğimize yaklaştıran bir anahtar görevi görür. Renklerin insan doğası ile arasındaki ilişkinin araştırılması, duygular ve düşüncelere değişim getirilmesi için dönüşümü uyandıran bir meditasyon çalışmasıdır.

bottom of page