Ezoterik Okul Nedir?

Alice A. Bailey'in makalesiyle devam ediyoruz. Çok önemli bir konu, inisiye adayının hangi okulun ne olduğunu bilmesi, yolunu ve yolculuklarını değiştirebilir.


1. Geçmişteki Ezoterik Okullar


Bunlar, birçok Teosofik grubun içrek okulları, Gül Haç toplulukları ve sayısız mistik ve metafizik organizasyon gibi en aşina olduğumuz okullardır. Doğaları gereği kesinlikle ekzoteriktirler ancak toplumun geneli için ilgi çekicidirler. İnsan evriminin üç dünyası - fiziksel dünya, duyguların dünyası ve zihinsel dünya hakkında çok yararlı bilgiler aktarırlar. Kesinlikle Deneme Yolundaki (Path of Probation) acemiler içindir. Tanrı'ya kalple yaklaşma metodunu uygularlar.


2. Günümüzün Ezoterik Okulları


Artık oluşmakta olan bu okullar daha ezoterik bilgiye sahipler; bu bilgiler ilişkilendirilmekte ve uygulanmaktadır. Çok şey teorik olarak kalır, ancak teori uygulamadan önce gelmelidir. Bu okullar, öğretilerini daha önceki okullarda ulaşılan noktanın ötesine taşırlar yani, bu ilk üç dünyanın üzerinde olan ruhun alemine taşırlar. Okült değerler dünyasıyla ilgilenirler ve doğası gereği zihinsel olacaklardır, sadece algılanan bir tanrısallığın peşinde koşmaya değil, Tanrı'yı ​​bilmeye de vurgu yapacaklardır. En iyi ihtimalle, eski okullar kişiliğin bütünleşmesini sağladılar ve mistik olgusalın temel ikiliği oluşturdular. Yeni okullar daha yüksek bir füzyonu hedefler, bütünleşmiş kişilik ve ruh arasında. Mistik ikileminin (gerekli bir aşama) arkasında ilahi olanla gizli özdeşleşme gerçeğinin olduğunu ortaya koyarlar.


3. Geleceğin Ezoterik Okullar


Bu okullar insanlık için gerçekten ezoterik olacak ve gelecekte hazır olacak. Öğrencinin yüksek bilinci uyandırılacak ve eğitilecektir. Ruhsal seviyelerde bilinçli olarak çalışması ve son derece zeki bir kişilik aracılığıyla insan evriminin üç dünyasında ruh olarak hareket etmesi öğretilecektir. Öğrenciler inisiyasyon için hazırlanacak ve inisiyeler daha yüksek inisiyasyonları almak için eğitilecektir. Uygulanan bilginin sonucu olarak bilgeliğe ve Hiyerarşinin çalışma ve planlarına, enerjilerin ve güçlerin doğru şekilde ele alınmasına vurgu yapılacaktır. Sezgi geliştirilecek ve manevi insan ile evrensel Olan arasında daha da yüksek bir füzyon meydana getirilecektir.


Makale devam ediyor tabi ki, bugün makaleyi çevirip siteye eklemek istiyorum. Şimdi öğrenci bu bilgiyle değerlendirmelidir. Yargı yapmadan, değerlendirerek. Hangisi uygun hangisi değil diyerek ve ona göre ilerlemelidir.


Bu konuda kişisel bir kritik üretemem çünkü karma yasası bu konuda çok net çalışır. Bu hayatında bu konularla ilgilenen kişilerin insiye olmaları kuvvetle muhtemeldir ve onları çeken şeylerin neyden kaynaklandığını keşfetmeleri yolun başlangıcı için önemlidir.

68 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör