White  Brotherhood  Alanı, Çalışmaları ve Kadim Bilgelik Paylaşımları

hierarchyextended-424x600.png
heart.JPG

Bu sayfa hiyerarşinin görünürlüğünü anlamak üzere bir araya geldiğimiz sevgi, bilgelik ve doğa yönünü temsil eder. Bu sayfada, hiyerarşiyi nasıl anlarız, nasıl görünür olurlar, nerede ne olmuş ve bunu nasıl anlamayılız, kendimizi nasıl dönüştürmeliyizi çalışacağız.

Blavatksy ile batıya taşınan bilgelik, Üstat DK ( Master DK ) ya da Tibetan, Türkçesiyle Tibetli Üstadın, Alice B. Bailey aracılığıyla verdiği bilgiler hiyerarşinin dışsallaşmasının ana eksinini içerir. 

Master DK ve Alive B. Bailey, kısaca ABB, 1922'de ilk kitabı yazıyorlar. Aynı İNK sistemi ile, DK anlatıyor, ABB kaleme alıyor fiziksel dünyada görünür kılıyor bilgeliği.

Initiation, Human and Solar. 1922 - İnisiyasyon, İnsan ve Güneş ilk kitap.

A Treatise on the Seven Rays, 1953 Yedi Işın Üzerine İnceleme son seri.

1953'ten sonra hiyerarşinin bilgeliği ya da görünürlüğü Üstat Bodo ile devam ediyor. Onun kitaplarında bu bilgeliği bulabilirsiniz. Dolayısıyla izlediğimiz yol, bilgelik ve anlayış anlarını oluşturan ana eksenler bu yönde. Tabiki bunların anlaşılabilir olması için Gurdjieff, Kabala, INK ve diğer kadim bilgeliği uyguluyoruz ancak hiyerarşiyi bu silsile ile anlıyoruz.

Dünya, gelecek dönem Avatara hazırlanıyor. Hiyerarşiyi takip edenler, bu zamanlara hazırlanıyorlar. Nedir bu hazırlık? Kademe kademe her şey. Yalan söylememek, emin olmak, sadeleşmek, sevgi çıkarmak, korkuyu beslememek, daha fazla güneşten beslenmek, kendi üzerinizde çalışmak, meditasyon yapmak, kendinizi bilmek ve ben algısını değiştirmek. İsa öğretmenin dediği gibi " arkamdan gelmek istiyorsanız, kendinizi geride bırakın" üstadın kendiniz dediği şey ne? Bunu Gurdjieff açıklar, Bunu birçok öğreti açıklar. 

İnsanlık özgür seçimiyle ya yukarıyı ya da aşağıyı besler. Birisi karanlıktır, diğer beyaz. Beyaz, hiyerarşi ile ifade olur, karanlık da karanlık kardeşlik ile ifade olur. Çok kısaca tanım olarak geçtiğimiz bu iki güç arasında insanlık olarak tercihlerimizi ışıktan ve sevgiden yana yapmalıyız. Savaşlar, sevgisizlik, açlık, ayrımcılık, korku ile yönetilen insanların üreteceği ışık nereye besler? 

İnsan sadece fiziksel boyutta yaşayan bir varlık olmadığını biliyoruz. Çıkardığınız bir astral ışığınız var. Duygularınız sonucunda bağlandığınız astral ışıklar var. Eğer kıskançlık çıkıyorsa bunun seviyesi başka, eğer sevgi çıkıyorsa bunun seviyesi başka. Her seviyede yaşayan varlıklar var. Sorumluluğumuzu hatırlayalım. Beyaz kardeşliğin fikirlerini, öğretilerini, kitaplarını çalışalım alanlarımızda onları tutalım.

Beşinci kök ırkı yaşayan insanlık ailesi olarak sınavımız ateş ile, zihinsel seviyeyi mental bedeni geliştiriyoruz. Bir önceki realite de atlantiste sınav su ileydi. Astral seviye. 

Yapmaya geldiğiniz işleri anlamak, soru sormak, daha aydınlık olmasını istemek ve bu bilgilerle dönüşmek Avatarın görünmesi üzerinde etkisi olacağını unutmayın. Şimdi üç tane festivalden bahsedeceğim. Yarın bunların birini kutluyor olacağız.

Ekran Alıntısı.JPG

Bazı tanımlar ,ortak kelime grupları ve  uyumlanma ifadeleri

İnisiye Adaylığı ( Discipleship ) 

Seküler anlamda, bir öğrenci öğrenmek için bir öğretmene katılan kişidir, ancak teosofik metinlerde kullanıldığında, inisiye adayı ( disciples) belli bir şekilde, Kadim Bilgelik ve Öz Kültürüne bağlılık ve muhtelmel olarak MAHATMA'nın öğrencisi olmak anlamına gelir. İlahi Plan'ı anlamasıyla Kadim Bilgeliği çalışmaya başlaması, öğrencide tamamen Dünya'daki Planı ilerleten faaliyetlere kendini adama arzusunu uyandırabilir. Bu gözlenen sonuç, inisiyede sorumluluk olarak çıkar. Vaktinin belirli bir bölümünü bu plana adar.

Teozofi Topluluğunun ilk yıllarında, bir takım üyeler Mahatma'nın chelas'ı (öğrencileri) olmaya çalıştılar, ancak çok azı kabul edildi ve deneme süresinin ötesinde daha da az olan kişiler kabul edildi. Öğrenci Mahatma'yı  araştırabilir.

Jinarajadasa'ya (Teosofinin İlk İlkeleri) göre aşamalar:

İdeal bir erkek ya da kadın olmak.

Kabul Edilen Öğrenci
“Efendinin oğlu ya da kızı”
İnisiye

Jinarajadasa, inisiye niteliklerini şöyle sıralar:

1. Fark özetme
2. İsteksizlik, herhangi bir şeye yoğun arzu/istek duymamak. 
3. Altı davranış noktası
(a) Zihinle ilgili özdenetim
(b) Harekete ilişkin öz denetim
(c) Tolerans
(d) Neşe
(e) Tek nokta, odak.
(f) Güven
4. Sevgi 

Alice Bailey, iscipleship in the New Age (Cilt I) daha ayrıntılı bir açıklama sunuyor:

1. İnisiye adayı fiziksel düzlemdeki başka bir öğrenci/inisiye yoluyla Üstat'a ulaşabilir.
2. Daha yüksek bir inisiyenin, öğrenciyi egoik seviyesinden yönlendirdiği bir aşama. Egoic seviye ( "Ben" oluştuğu yer, Ego)
3. Üstadın öğrencisi ile temas ettiği aşama:
a. Canlı bir rüya deneyimi.
b. Sembolik öğretim.
c. Üstadın bir düşünce biçimlerini kullanmak.
d. Meditasyonda iletişim.
e. Üstadın Aşramında net bir şekilde hatırladığımız görüşme.
4. Öğrenciye acil bir durumda Üstat ile nasıl iletişime geçileceği öğretilir.
5. Bir Üstat ile görüşme düzenleme becerisi.
6. Üstat ile her zaman yakın temas halinde.

Buradaki Öğrenci kelimesi Chela'nın yerine kullanılıyor. Türkçe'de bununla fazla bir sözcük yok. Disciple için Mürit denilebilir ancak kelimenin baya temizlenmesi gerekiyor. O yüzden öğrenci diyoruz. Ancak arayıcı, bu kelimenin ingilizcesini araştırmalı. Kelimeler, Chela, Disciple, Initiate. 

Deneme süresi normalde yedi yıl sürer ve adayın tam öğrenci olarak kabul edilmeden önce yukarıda belirtilen gereklilikleri ölçmesi gerekecektir. Deneme süresi periyodunun kısaldığı nadir durumlar olmuştur, ancak bu sadece adayın önceki yaşamda “iyi” karma biriktirmesi durumunda meydana gelir.

Esasen, bir öğrenci (chelat )olarak kabul edilme şartları, ahimsa (zararsız yaşam), zihnin ve duyguların ustalığı, insanlığın ilerlemesine ve refahına olan bağlılığa özellikle vurgu yapan uygun bir yaşam tarzıdır.

Yoldaki adayı çevreleyen zorluklar şiddetlidir ve “Birçokları çağrılır, ancak çok azı seçilir” üzücü ifadesi ile kanıtlanır.

İniyasyon

Ezoterik bir okulda veya organizasyonda bir öğrencinin veya adayın derecelere aşamalı olarak kabul edilmesi. Küçük ve Büyük Gizemlere ayrılmış Yunan gizem okullarında, bir belgeye göre değişen üç, beş, yedi veya on derece vardı.

Teosofi inisiyasyonların önemini teyit eder (genellikle büyük I harfi ile yazılır) ve onları Yol ile ilişkilendirir.

 

THERAVADA BUDDHISM'de dört tanesi tanımlanmıştır: Srotapatti (“akışa giren”), Sakrdagamin (“bir kez geri dönen”), Anagamin (“geri dönmeyen”) ve Arahant (ayrıca Arhat olarak da yazılmıştır. Tercüme olarak “saygı değer, aziz anlamlarında”). Helena P. BLAVATSKY bunları “Nirvana'ya giden dört yol” olarak tanımlıyor, ancak toplamda gerçekten yedi İnisiyasyon olduğunu da ekliyor: “Arhatship merdiveninin tepesine ulaşacak Arhat tarafından üç yüksek not daha fethedilmelidir. ”(SDI: 206).

 

Bunlar bazen teosofi literatürde CHOHAN, BODHISATTVA ve BUDDHA olarak tanımlanır.

Üstat KOOT HOOMI, “Bir öğrencinin inisiyasyon dereceleri, doğada ve insanda yedi kat prensibinin sırrını keşfettiği ve uyku halinde olan güçlerini uyandırdığı yedi aşamayı işaret eder” (AP Sinnett'e Mahatma Mektupları, # 67 Chron., s. 189; Barker # 15, s. 99).

Besant, 1912'de İnisiyasyon için: İnsanın Mükemmelleştirilmesi (TPH, yeniden basılmış 1923, vb.) adlı kitabında, o sırada mevcut olan düşüncelerinin çoğunu ayrıntılı olarak yayınladı.

Bu konu hakkında çok fazla görüş vardır, Üstat DJUAL KHUL, Üstat DK, özellikle Yeni Çağ ve İnisiyasyon, İnsan ve Güneş (Lucis Yayınevi) olarak adlandırılan Bilgelik Üstadından vahiy olduğu söyleyen Alice B. Bailey'in kitaplarında bulunur. Bailey ikinci çalışmada belirttiği gibi (s. 10), “inisiyasyon” kelimesi Latince- (“içine”) ve ire'den (“gitmek”) türetilmiştir, dolayısıyla bir başlangıç ​​yapmayı veya bir şeye girmeyi ifade eder. Sözlükler bunu bir insanı bir topluma, gruba veya özel bir bilgi türüne yönlendiren bir ritüel ile ilişkilendirir. Teosofi kullanımında, Bailey'in dediği gibi, “En geniş anlamıyla kullanırsak. . . manevi yaşama bir giriş. ”
 

Festivaller - Easter, Wesak, GoodWill

1. Paskalya Festivali ( The Festival of Easter ). Bu yükselen, yaşayan Mesih'in Festivali, tüm insanların Öğretmeni ve Ruhsal Hiyerarşinin Başı. O, Tanrı'nın sevgisinin İfadesidir. Bu gün, yönlendirdiği ve yönettiği Ruhsal Hiyerarşi tanınacak ve Tanrı'nın sevgisinin doğası vurgulanacaktır. Bu Festival her zaman baharın ilk Dolunay tarihine göre belirlenir ve büyük Batı ve Hıristiyan Festivali'dir.

2. Wesak Festivali, Buddha Festivali, en yüksek manevi merkez Şambala ile Hiyerarşi arasındaki Ruhsal Aracı. Buda, Tanrı'nın bilgeliğinin ifadesi, Işığın Somutlaştırılması ve ilahi amacın göstergesidir. Bu, şu anda olduğu gibi, Mayıs ayının Dolunayına göre yıllık olarak sabitlenecektir. Büyük Doğu Festivali.

3. İyi Niyet Festivali ( The Festival of Goodwill ). Bu, Tanrı'ya doğru olan, Tanrı'nın iradesine uygunluk arayan ve doğru insan ilişkilerinin ifadesine adanmış insanlığın ruhunun Festivali olacaktır. Bu, her yıl Haziran ayının Dolunayına göre düzeltilecektir. İnsanlığın manevi ve ilahi doğasının tanınacağı bir gün olacaktır.

Bu festivalde Mesih insanlığı temsil eder ve Hiyerarşi'nin önünde ve halkının lideri Tanrı'nın Oğlu olarak Şambala'nın önünde durdu, ve “Yüce kardeşliğin en yaşlısı" (Romalılar VIII: 29).

Her yıl o zaman aralığında, toplanan Hiyerarşi'den önce Buda'nın son vaazını verdi. Bu nedenle, bu derin bir çağırma ve cazibe festivali, dostluğa, insan ve ruhsal birliğe yönelik temel bir istek ve bu, Buda'nın ve Mesih'in çalışmalarının insan bilincindeki etkisini temsil edecektir.

Bu üç Festival, henüz birbirleriyle yeterince ilgili olmasalar da, insanlığın birleşik manevi yaklaşımının bir parçasıdır. Üç festivalin de tüm dünyada sürdürüleceği zaman geldiğinde ve bu sayede büyük bir manevi birlik sağlanacak ve şu anda bize çok yakın olan Büyük Yaklaşım'ın etkileri ( Great Approach ,Avatarın gelişi )  insanlığın birleşik çağrılması ile gezegen boyunca dengelenecek.


Dieğr aylardaki dolunaylarda göreceli olarak küçük festivaller oluşturacak ve hayati öneme sahip olarak kabul edilecektir. Tıpkı büyük festivallerin üç ilahi yönü oluşturması gibi, insanın bilincinde ilahi nitelikleri belirleyeceklerdir. Bu yönlere ve niteliklere, belirli bir takımyıldızın veya o ayları etkileyen takımyıldızların doğası üzerine yakın bir çalışma yapılarak ulaşılacak ve belirlenecektir.

 

Örneğin, Oğlak (Aralık) ilk inisiyasyona, Mesih'in kalbin mağarasında doğmasına dikkat çekecek ve bireysel insanın hayatında bu büyük manevi olayı ortaya çıkarmak için gereken eğitimi gösterecektir. Bu örnekleri size, bu etkilerin anlaşılmasıyla verilebilecek manevi açılım olanaklarını göstermek ve eski inançları daha büyük ölümsüz ilişkilerine genişleterek canlandırmak için verdim.


Böylece, yılın on iki dolunayı ilahi bir vahiy oluşturacaktır. Her şeyden önce, üç büyük manevi Merkez bizlere, ilahi Üçlü'nün üç ifadesiyle üç ay boyunca ilişki kurmanın bir yolunu sunacaklar. Küçük festivaller, Bütün'ün karşılıklı ilişkisini vurgulayacak, böylece ilahi sunumu bireysel ve kişisel olandan, evrensel ilahi Amaç'ın sunumuna yükseltilecektir; Bütünün parçaya ve parçanın Bütün'e olan ilişkisi böylece tam olarak ifade edilecektir.

İnsanlık, bu nedenle, Tanrı'nın Krallığı olan Hiyerarşi'nin manevi gücünü harekete geçirecektir; Hiyerarşi karşılık verecek ve Tanrı'nın planları yeryüzünde ele alınacaktır. Hiyerarşi, spiralin daha yüksek bir dönüşünde, "Tanrı'nın iradesinin olduğu bilenen merkezi", Tanrı'nın Amacının yerine getirilmesi için çağırır. Böylece Tanrı'nın İradesi Sevgi tarafından uygulanacak ve akıllıca tezahür ettirilecektir; çünkü bu insanlık hazır ve bunun için Dünya bekliyor.

Özetlemek gerekirse: zaten tanınmış olan temel hakikat temelinde, yeni dünya dini inşa edilecektir.

İleride teologlar tarafından formüle edilmiş olanlardan daha fazla doğruluk sağlayacak olan din tanımı şu şekilde ifade edilebilir:

Din,  insanlığın çağrışımsal cazibesine ve daha büyük yaşam isteğine verilen uyandırıcı tepkinin adıdır.

(Mesih'in Yeniden Ortaya Çıkışı, s. L54-l57) Lucis Trust THE WESAK FESTIVAL - A Technique of

 

Mayıs ayında her bir dolunayda ne yapmalı? Yapılması gerekenleri önem sırasına göre ve bu soyut konunun izin verdiği ölçüde açıklık ve sadelik ile ifade edeceğim.


1. İnsanlığı güçlü bir şekilde etkileyebilen ve yeryüzündeki sevgi, kardeşlik ve iyi niyet ruhunu canlandıracak belirli enerjilerin serbest bırakılması. Bu enerjiler, bilimin kendisini işgal ettiği ve "kozmik ışınlar" olarak adlandırdığı enerjiler kadar kesin ve gerçektir. Duygusal olarak istenen soyutlamalardan değil, gerçek enerjilerden söz ediyorum.


2. Dünyadaki tüm iyi niyet insanlarının entegre ve duyarlı bir bütün halinde kaynaşması.
3. Hedeflerin ilki, ikinci hedefin başarılmasıyla elde edilirse, çalışmaları mümkün olan ve mümkün olabilecek olan bazı büyük varlıkların çağrılması ve onların tepkileri.Üç hedefin bu sentezini düşünün. Bu Yaşayan Kuvvetlerin adı ile tamamen önemsizdir. Onlar, gezegenimizdeki Yaşam ve Sevgi Ruhu, içinde yaşadığımız, hareket ettiğimiz ve varlığımız olan Kişi ve Ruh Ruhu ile işbirliği yapan ve işbirliği yapacak olan Tanrı'nın Vekilleri olarak kabul edilebilirler. Bazı düşünürler tarafından, Mesih'in ve O'nun müritleri, gerçek ve yaşayan Kilise'nin faaliyetleriyle mümkün kılınmış olan En Yüksek Başmelekler olarak kabul edilebilirler. Başkaları tarafından gezegensel evrimimizin arkasında duran ve dünya faaliyetinde nadiren aktif rol alan ve böyle bir acil durum durumu dışında Bilgeliğin Üstatlarına bırakan gezegensel Hiyerarşinin rehber başkanları olarak kabul edilebilirler. bu şekilde. Onlara ne ismiyle adlandırırsak adlandıralım, çağrı Mayıs dolunay ve Haziran dolunay zamanında adaylardan ve öğrencilerden yeterli güç ve güçle gelirse yardım etmeye hazırdırlar.

4. İçsel dünyalarda oldukça yoğun bir şekilde çalışan ve bir taraftan hiyerarşinin üstatlarına bağlı olan ve dünya ile çalışmaya güvenen, aydınlaşnmış zihinlerin çağrılması.Heveslilik arzu edilir ve aşağıdaki üç grup arasında etkili olabilir:

a. Bekleyen ve (şu anda) endişeli Hiyerarşi - endişeli çünkü insanlığın nasıl tepki vereceğini ve insanların teklif edilen fırsattan yararlanacak kadar akıllı olup olmayacağını bile söyleyemezler. Onlar, Mesih, tüm Üstatların Efendisi ve meleklerin ve insanların öğretmenlerinin yönetimi altında örgütlenirler. O, yeryüzü ile Buda arasında doğrudan aracı olmuştur ve bu sırayla, tüm bekleyen Hiyerarşi ve özenli Kuvvetler arasında kutsanmış aracıdır.

b. Yeni Dünya Sunucuları Grubu, şu anda hedefi dünya barışı olan, gelecekteki yaşam ve dünya genişlemesinin temeli olarak yeryüzünde iyi niyetin kurulmasını amaçlayan tüm hassas ve kutsanmış sunuculardan oluşur.  Başlangıçta, bu grup bir avuç kabul edilmiş öğrenciden ve kutsanmış adaylardan oluşuyordu. Dereceleri açıldı. . . insanlığın yardımı için kendilerini feda etmeye istekli olan ve hiçbir türden ayrı bir çizgi görmeyen, ancak tüm ırkların, milliyetlerin ve dinlerin insanlara benzeyen tüm iyi niyet insanlarına.

c. Ortaya konulan fikirlere cevap veren ve uluslararası anlayış, ekonomik karşılıklı bağımlılık ve dini birlik hedefine olumlu tepki veren kadın ve erkek kitleleri. Bu üç düşünür ve sunucu grubu birbirleriyle uyumlu hale getirildiğinde ve üç grup anlık olarak bile hizalanabildiği zaman, çok şey başarılabilir; yeni yaşamın kapıları açılabilir ve yeni manevi güçlerin girişi gerçekleşebilir. Grubun hedefi ve fikri böyledir.

Şimdi bir soruşturma yapabilir miyim? Mayıs ayının bu dolunayının sizin için önemi nedir? Size azami gayreti göstermeniz için yeterli öneme sahip görünüyor mu? Gerçekten, o gün, erkeklerin oğullarının rolünü oynaması koşuluyla, dünya işlerini değiştirmek için yeterli potansiyele sahip manevi enerjinin gerçekten serbest bırakılabileceğine inanıyor musunuz? Gerçekten inanıyor musunuz ve pratikte o tarihte Buda'nın Mesih ve Aydınlatılmış Zihin Hiyerarşisi ile birlikte bazı Tahtlar, Beylikler ve Işık Güçlerinin yardım ettiği yardımlara dayanabiliyor musunuz? , Karanlık güçlerin yüksek yazışmaları kimlerdir? İnsanların hakkı ve izni verildiğinde Tanrı'nın Planlarını yerine getirmeyi beklemeye devam edin? Şu anda en büyük işiniz, kötülüğün güçleriyle ve karanlığın güçleriyle boğuşmak değil, bugün dünyadaki ışığın ilgisini uyandırmak ve harekete geçirmek. Kötülüğe direnmeyin, ama iyiyi organize edin ve harekete geçirin, böylece kötülüğün daha az fırsat bulacağı doğruluk ve sevgi tarafındaki işçilerin ellerini güçlendirin. 

 

Size söylediğim şeye hardal tohumu tanesi olarak imanınız varsa, Tanrı'nın ruhuna ve insanlığın tanrısallığına sadık bir inancınız varsa, o zaman kendinizi unutun ve her çabanızı kutsayın bu iletişimi, sevgi ruhundaki bir artışla dünya işlerinin akımını değiştirmek için organize çabada işbirliği görevine dahil olun ve Mayıs ayı boyunca dünyada iyi niyeti yayın. 

Spiritual Contact'tan alınmıştır.