top of page

Teosofi, antroposofi ve eskimeyen bilgelik üzerine çevirisini yaptığım yayınlar.

Herkül'ün 12 görevi.jpeg

Herkül’ün Görevleri ve Astrolojik Yorumları

Herkül'ün Görevleri, mitolojik açıdan bakıldığında, insanın nasıl da zodyakın on iki burcundan geçtiğini ve yolculuğu sırasında neler yaşadığını anlatan canlı bir hikayedir. Metin, Alice A. Bailey tarafından verilen bir dizi eğitime dayanmaktadır ve ezoterik astroloji anlayışına mükemmel bir giriş niteliğindedir. Bu kitap, Alice A. Bailey'nin Bilgelik Üstadı (Djwhal Khul) ile işbirliği içinde yazılmış 24 ciltlik kitap serisine, her dönemde o döneme uygun bir biçimde kadim çağlardan beri aktarılan ezoterik öğreti bütününe dahil olan kıymetli bir ilavedir.

Astal Beden.jpeg

Astral Beden ve Diğer Astral Fenomenler

İnsanın bilinmeyen yönlerine dair yazılmış en sıra dışı kitaplardan biri olan Astral Beden, psişik/paranormal alanla ilgilenen herkes için bir rehber niteliğindedir. H.P. Blavatsky, C.W. Leadbeater ve Annie Besant da dahil olmak üzere, tanınmış pek çok teosofi yazarı ve durugörürün eserleri ışığında A.E. Powell, bu kitabında insanın ilahi düzen ve tekâmüldeki yeri, özellikle astral âlem ve ölümden sonrasıyla ilgili detaylı bilgiler sunuyor. Y

Eterik Beden.jpeg

Eterik Beden - İnsanın Sağlık Aurası

Okült öğretilere göre, fiziksel bedenlerimize bağlı olan daha hafif, daha az yoğun malzemeden oluşan bir enerji bedenimiz var. Onu görebilenler buna eterik aura derler ve bazen göründüğü şekilde bir kişinin sağlık durumunu söyleyebilirler. Enerjisini kullananlar gücüne prana, chi, yaşam gücü, orgon veya bir dizi başka isim verir. Bu enerjinin eterik bedende toplandığı yedi çakra veya enerji noktası vardır. 

Pratik Teosofi.jpg

Pratik Teosofi 

Teosofi hareketi yaklaşık 150 yıl önce Rus asıllı Madam H.P. Blavatsky ve arkadaşları tarafından New York’ta başlatıldı ve merkezi bir süre sonra Hindistan’ın Adyar şehrine ve sonradan Londra’ya geçti. O zamandan beri etkisi muazzam olmuştur. Günümüzde geniş bir yelpazesiyle farklı alternatif akımları da kapsayan New Age veya Yeni Çağ hareketinin, hatta birçok ezoterik öğretinin neredeyse tüm alanlarının öncüsüydü. Tanrısal Bilgelik anlamına gelen Teosofi’nin kurucusu Blavatsky'nin öğretisine sade bir yaklaşım bu kitapta yer almaktadır.

Düşünce Formları.jpeg

Düşünce Formları 

Okült öğretilere göre, fiziksel bedenlerimize bağlı olan daha hafif, daha az yoğun malzemeden oluşan bir enerji bedenimiz var. Onu görebilenler buna eterik aura derler ve bazen göründüğü şekilde bir kişinin sağlık durumunu söyleyebilirler. Enerjisini kullananlar gücüne prana, chi, yaşam gücü, orgon veya bir dizi başka isim verir. Bu enerjinin eterik bedende toplandığı yedi çakra veya enerji noktası vardır. 

Antroposofik öncü düşünceler.jpeg

Antroposofik Öncü Düşünceler

"Burada verilen öncü düşünceler, konuları çalışmak ve tartışmaya açmak içindir. Burada bahsettiğimiz konular diğer kitaplarda, ders notlarında bulunacaktır. Böylece açılan konular genişletilebilir ve gruplardaki tartışmalar bunların etrafında toplanabilir.” Bu önemli çalışma, Rudolf Steiner'in "öncü düşünceleri" veya yol gösterici ilkelerini ve Antroposofi Topluluğuna yazdığı mektupları içerir. 

Işığın Mücevherlerinin Yayınları

Samdong Rinpoche - Budist Meditasyon Rehberi E-Kitap.jpg

Budist Meditasyon Rehberi

Samdhong Rinponche'nin kendi derin meditasyon deneyimlerinden kaynaklanan bu kitap, okuyucuya içindeki keşfedilmemiş bir alana dokunmasına yardım ediyor. Budist meditasyonun sadeliği ve doğal yapısı, Yüksek Tibet Araştırmaları Merkez Enstitüsü'nün başkanlığını yapan Samdhong Rinponche'nin sözleri ve ifadeleriyle gerçekten deneyimlenebilir. Samatha ve Vipassana kavramlarından, Asil Sekiz Katlı Yol'a; Budist meditasyonun ilkelerinin tüm basamaklarını kısaca ve güzel bir şekilde değinmektedir.

Helena Roerich - Budizmin Temelleri.jpg

Budizmin Temelleri

Büyük Gotama, dünyaya yaşamını kusursuz bir şekilde inşa edebileceğimiz eksiksiz bir öğreti sundu. Bu büyük yenilik getireni tanrı yapmaya yönelik her girişim, saçmalığa yol açmaktadır. Gotama'dan önce, elbette, ortak refahı gözeten ve taşıyan bir dizi in-san vardı, ancak öğretileri bin yıllar boyunca toza dönüştü. Bu nedenle Gotama Öğretisi, madde yasalarının ve dünya evriminin ilk öğretisi olarak kabul edilmelidir.

Helena Roerich - Uzak Doğunun Kesişen Yolları - Asya'nın Efsaneleri ve Kehanetleri.jpg

Uzakdoğunun Kesişen Yolları

Tüm halkların geleneklerinde, kaynağa geri dönüş yolunu bulmak için yollara taş koyan hacıların efsaneleri vardır. Josephine Saint-Hilaire' in ”On Eastern Crossroads” adlı kitabı, bu açıdan değerlendirilebilir ve onun tarafından özenle toplanmış bu muhteşem parçaların her birinin, gerçeğin dokusuna kendi kıvılcımlarını eklediğini ve kadim dönemlerde yürümüş olanların adımlarını ortaya çıkardığını hissediyoruz. 

Helena Petrovna Blavatsky Doğunun Mücevherleri.jpg

Doğunun Mücevherleri

Doğunun Mücevherlerine ön söz olarak birkaç şey söylememiz gereklidir. Batılı zihinlerin, Doğu Edebiyatı araştırmalarıyla meşgul olduğu, muhtemelen anlatım zenginliği ve harikulade imgeler tarafından, ancak daha az geniş ama derin yaşam felsefesi ve içerdiği tatlı özgecil doktrinler nedeniyle, toplumumuza bunun gibi faydalı ve çekici küçük bir kitap sunmanın dönemsel bir ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Helena Petrovna Blavatsky Ezoterik Felsefenin Temelleri.jpg

Ezoterik Felsefenin Temelleri

Madam Blavatsky'nin yazılarında üstlendiği özel görev, Doğunun Kutsal Bilimi olan Bilgelik geleneğinin öğretilerini batı dünyasının dikkatine sunmaktı. Çağımızın, ilk yüzyıllarından itibaren Teosofi adıyla aktarılan bu öğretilerin hem kadimliği hem de evrenselliği defalarca onaylanmıştır. Madam, kendisi için sadece yazar ve verici rolünü üstlendi. Görevini algılama şekli, 1888'de yayınlanan en büyük eseri Gizli Öğretinin önsözünde açıkça belirtilmiştir.

bottom of page