top of page

Avni Onur Sevinç, varlıksal gelişim konusunda içerikler üreten bir yazardır. Yolculuğunun temelinde, bireylerin içsel potansiyellerini keşfetmelerini, evrenle uyum içinde bir varoluşa adım atmalarını teşvik etmek vardır.

 

Sevinç'in eserleri, ruhsal büyüme, bilgelik ve içsel denge konularında derinleşmek isteyen herkes için bir kılavuz niteliği taşır. Aynı zamanda bir çevirmen olarak da faaliyet gösteren AOS, spiritüel ve teosofik literatürü Türkçe'ye kazandırma misyonunu benimsemiştir. Bu çeviriler, sadece bilgi akışını artırmakla kalmaz, aynı zamanda ülkemizde varlıksal gelişim yolunda ilerleyen bireylere rehberlik eder.

 

Sevinç, özellikle bu alanda potansiyeli yüksek olan zekaların, bilgeliğin ve derin düşünceye açık bireylerin yoluna ışık tutma çabasını sürdürmektedir. Yazarın çevirileri, farklı kültürlerden gelen öğretileri anlamamıza ve kendi içsel keşiflerimize yeni perspektifler eklememize olanak tanımaktadır. AOS, bu sayede sadece bireyleri değil, aynı zamanda toplumu da daha bilge, anlayışlı ve içsel dengeye sahip bir yöne doğru yönlendirmeyi hedefler.

 

Avni Onur Sevinç, kelimelerin ötesinde bir bağ kurma yeteneğiyle, okuyucularını derinden etkileyen ve onlara içsel bir dönüşümü teklif eden bir yazardır. Onun eserleri, sadece bilgi ile değil, aynı zamanda kalpleri dokunarak varlıksal bir dönüşümün kapılarını aralar. Yolun görünür olması için varlık gösteren bu ışığın, her okuyucuyu kendi içsel keşiflerine davet ettiği bir macerada Avni Onur Sevinç rehberlik etmeyi hedeflemektedir.

Dion Fortune - Kozmik Öğreti.jpg
Kozmik Öğreti

Kozmik Öğreti okültizm alanında önemli bir isim olan Dion Fortune tarafından kaleme alınmış bir eserdir. Yetmiş yıldan uzun bir süre önce, Glastonbury'deki bahar ekinoksunda Dion Fortune içsel planlardan; evrenin yaratılışı, insanlığın evrimi, doğal yaslar, bilincin evrimi ve zihnin doğası ile ilgili bilgiler almaya başlamıştır. Bu deneyimin yazılı kaydı Kozmik Doktrin'in temelini oluşturmaktadır.

Fortune, "Büyük Patlama" kozmolojisinin ve kaos teorisinin evrimsel sürece paralel ilerlediği, bilim ve majinin etkileşime girdiği kesişmeleri incelemektedir. Ayrıca, genellikle bireyin kendi son derece öznel ve kişisel perspektifinden bakılan iyi ve kötü kavramlarını okült doğasını göstermekte ve şeylerin evrensel düzeni içindeki pozitif ve negatif kutupluluğun etkileşimi hakkında daha fazla içgörü sağlamaktadır. Açıkça özetlenen bu kavramlara tesirli bir uyarı eşlik etmektedir: Bu kitap zihni bilgilendirmekten ziyade eğitmek için tasarlanmıştır. Başka bir deyişle, okuyucuda hem iç hem de dış dünyaya karşı belirli bir tutum uyandırmayı amaçlamaktadır.

Anchor 1
Ak Maji Üzerine Bir İnceleme

Alice A. Bailey tarafından yazılan "Ak Maji Üzerine Bir İnceleme" maji alanı için önemli eserlerden biri olarak kabul edilmektedir. İçeriğinde "On Beş Maji Kuralı" ve ruh kontrolüne dair bilgiler bulunmaktadır. "Maji Üzerine Bir İnceleme", 1934 yılında yayınlanan ve Bailey'in öğretilerinin temel yapıtaşlarından biri olarak kabul edilen bir kitaptır. Çalışma ruhun kontrolü ve "beyaz büyü" için On Beş Kural'ı içermektedir. Kitap, ruhun kendi majikal güçlerini ortaya çıkarmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ruhsal gelişim yolculuğunda bir rehber olarak hizmet eder ve okuyucuya kendi içsel gücünü ve bilgeliğini keşfetmesine yardımcı olmaktadır.Bailey'in eserleri, Yeni Çağ felsefesi ve spirtüalzim üzerine büyük bir etki yaratmıştır. "Ak Maji Üzerine Bir İnceleme", özellikle ruhsal gelişim konusunda ilgi duyanlar arasında popüler bir kaynak haline gelmiştir. Bailey, kitapta soyut kavramları ve ilkeleri açıklamaya çalışır. Özünde, okuyucuyu olgun bir ruh olarak yaşamaya ve iç hayatı ciddiye almaya teşvik etmektedir.

Alice A. Bailey - Ak Maji Üzerine Bir İnceleme.jpg
Sorularla Kabala Nedir Dr. Erich Bischoff.jpg
Sorularla Kabala Nedir?

Sorularla Kabala Nedir? Okurları Kabala hakkında anlaşılır ve basit bir dille keşfe çıkarmayı amaçlamaktadır. Kitap, Kabala'nın tarihini ve öğretilerini farklı açılardan soru cevaplarıyla ele alarak, Kabala'nın doğasını anlamamıza yardımcı olmaktadır. Yazar, Kabala'nın kökenlerini tarihsel ve kültürel bağlamda incelerken, bu mistik öğretinin nasıl şekillendiğini ve değiştiğini açıklar. Kitap, Yahudi geleneğine derinlemesine inerken, Kabala'yı sadece dini bir bakış açısıyla değil, aynı zamanda evrenin yapısını anlama çabası olarak ele alır; Kabala'nın temel kavramlarını anlaşılır bir şekilde açıklarken, okuyucuları bu eski öğretinin sırlarını keşfetmeye davet eder ve Kabala'nın yıllar içinde nasıl geliştiğini ve kullanıldığını anlatır. 

Anchor 1
Durugörü ve Aura Okuma Nasıl Geliştirilir?

Durugörü Nasıl Geliştirilir? Adlı eser, psişik bir yetenek olan durugörüyü derinlemesine keşfeden bir rehber kitaptır. Ezoterik ve okült çalışmalar alanında önde gelen bir isim olan W.E. Butler tarafından kaleme alınan kitap, okuyuculara durugörü yeteneklerini fark etme ve geliştirmeyi amaçlayan pratik bilgiler ve alıştırmalar sunmaktadır.

Butler, eserinde zengin bilgi birikimi ve okült konularındaki deneyimiyle, durugörü potansiyelini açığa çıkarmak için kapsamlı ve anlaşılır bir yaklaşım sunmaktadır. Yazar, konuyu sistemli bir şekilde ele alarak okuyucuları içsel güce doğru bir yolculuğa çıkarmakta ve onları sezgisel ve psişik yeteneklerini geliştirmeye teşvik etmektedir. Kitap, durugörünün tanımı, tarihsel bağlamı ve kişinin psişik duyularını geliştirmek için kullanabileceği özel tekniklerin yanı sıra çeşitli yönlerini kapsamaktadır.

Durugörü ve Aura Okuma Nasıl Geliştirilir - W.E. Butler.jpg
Arthur E. Powell Mental Beden
Mental Beden

"Mental Beden", teozofik konulara odaklanarak zihinsel beden kavramını, onun katmanları ve zihinsel bedenin farklı seviyelerini incelemektedir. Arthur E. Powell, "Mental Beden" eserinde, insan bedenleriyle ilgili bir dizi kitabın üçüncüsü olarak, Annie Besant ve C.W. Leadbeater'ın eserlerinden derlenen verileri kullanmıştır. Kitap, zihinsel bedenin yapısıyla ilgili bilgilerin sınıflandırılması, düzenlenmesi ve sunulması üzerine odaklanmıştır. "Mental Beden", zihinsel bedenin derinliklerine bir keşif yolculuğu sunmaktadır ve Powell, okuyuculara zihinsel bedenin karmaşıklığını anlama ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunma fırsatı sunmaktadır

Anchor 1
Astral Beden ve Diğer Astral Fenomenler

Arthur E. Powell tarafından yazılan "Astral Beden ve Diğer Astral Fenomenler" kitabı, okült bilimler ve teozofi ile ilgilenenler için önemli bir kaynaktır. Powell, astral bedenin doğası, işlevi ve insan yaşamındaki rolü üzerine ayrıntılı bilgiler sunar. Astral beden, duyguların ve hislerin taşıyıcısı olarak kabul edilir ve çoğu zaman parlayan renkler şeklinde bir aura olarak görülebilir. Bu kitap, Powell'ın teozofi öğrencileri için sunduğu serinin parçasıdır ve özellikle astral dünya ve fenomenleri hakkında detaylı açıklamalar içerir. Çoğu kişin kitap astral beden üzerine yazılmış nihai kitaptır. Ancak, kitabın Teosofi öğrencileri için basıldığı ve doğrudan konulara atladığı için başlangıç seviyesindekiler için pek önerilmemektedir.  

Arthur E. Powell - Astral Beden ve Diğer Astral Fenomenler
Anchor 1
Eterik Beden - İnsanın Sağlık Aurası ARTHUR E. POWELL
Eterik Beden

Arthur E. Powell'ın kaleminden çıkan "Eterik Beden ve İnsanın Sağlık Aurası" kitabı, eterik beden kavramını, çakra sistemiyle olan ilişkisini ve astral projeksiyon fikrini derinlemesine ele alarak okuyuculara geniş bir bakış sunar. Kitap, eterik bedenin bilinen çeşitli fenomenlerini, psişik yetenekleri, spiritüel iyileşmeyi ve telekineziyi kapsamlı bir şekilde ele alır. Eterik beden, fiziksel bedenimizle bağlantılı olan daha ince bir enerji bedenidir ve prana, chi, yaşamsal güç, orgon gibi farklı isimlerle adlandırılan enerjiyi kullanır. Kitap, sağlık auralarının önemini vurgular ve bu enerji bedeninin insanın genel sağlığına olan etkilerini inceler. Powell'ın eseri, okuyuculara bu temel kavramları anlama ve kişisel gelişim yolculuklarında kullanma fırsatı sunar.

Mısır Mitleri ve Gizemleri

Steiner, bu eserinde antik Mısır'ın derin bilgelik, kozmik yasaların olağanüstü bilgisi ve günümüz için anlamlı olan mitleriyle modern çağımızın derin ruhsal ilişkisini açığa çıkarır. Kendisi, Mısır inisiyasyonlarının deneyimlerinden, okült anatomi ve fizyoloji faktörlerinden, insan formunun evrim aşamalarından ve maddenin zaferinin Kristus ile sonuçlanan yolculuğuna kadar birçok konuya değinmektedir.Steiner, Mısır mirasının bugün bize neden önemli olduğunu anlamamız için, onun medeniyetini ve derin bilgeliğini incelemek gerektiğini savunur. Bu, hem kozmik yasaların olağanüştü bilgisi hem de zamanımızla anlamlı bir şekilde yankılanan mitleri kapsar.

Mısır Mitleri ve Gizemleri Rudolf Steiner
Anchor 1
Tanrıların Krallığı Melekler, Periler, Doğa Ruhları GEOFFREY HODSON
Tanrıların Krallığı

Geoffrey Hodson, zamanının önemli okültist ve teosofistlerinden biri olarak, bu olağanüstü eserinde doğanın, özellikle Doğu'da "Parlak Olanlar" ya da Deva'lar olarak bilinen meleklerin krallığına benzer bir krallığına dair büyüleyici bir bakış sunmaktadır. "Tanrıların Krallığı", H. P. Blavatsky'nin Gizli Doktrini gibi eserlerde açıklanan bilgilerle, Annie Besant, Charles W. Leadbeater ve Hodson gibi okültistlerin ve teosofistlerin yaptığı durugörü araştırmalarına dayanmaktadır. Kitap, insanın doğa ile olan özgün ilişkisi ve bu ilişkide üzerimize düşen sorumluluklar konusunda teosofik bir bakış açısı sunar.

Pratik Teosofi

William Walker Atkinson'un "Pratik Teosofi" adlı eseri, Teosofi hareketini, yani Tanrısal Bilgelik anlamına gelen bu öğretiyi ele alır. Teosofi hareketi, yaklaşık 150 yıl önce Madam H. P. Blavatsky ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. "Pratik Teosofi" kitabı, Teosofinin kurucusu Blavatsky'nin öğretisine sade bir yaklaşım sunar. Atkinson, bu eserinde Teosofi'nin temel prensiplerini anlaşılır bir şekilde açıklar, böylece okuyucular, bu derin öğretiyi daha yakından tanıma ve anlama fırsatı bulur. Kitap, Teosofinin esaslarını geniş bir kitleye açıklarken, hareketin evrimine ve etkilerine dair temel bir anlayış sunar.

Pratik Teosofi WiLLiAM WALKER ATKiNSON
Düşünce Formları 

"Düşünce Formları" kitabı, Annie Besant ve C.W. Leadbeater tarafından yazılmış önemli bir teosofik eserdir. 1901 yılında yayımlanan bu kitap, düşüncelerin maddi dünya üzerindeki etkileri ve görünümleri hakkında çığır açıcı fikirler sunmaktadır. Kitap, aynı zamanda yazarların durugörü yetenekleri sayesinde gözlemledikleri düşünce formlarının çizimlerini de içermektedir. Bu eser, düşüncelerin sadece soyut kavramlar olmadığını, somut enerji ve form sahibi olduklarını iddia eder. Kitapta, düşüncelerin renkler, şekiller ve atmosferik etkiler yoluyla nasıl "görülebileceğine" dair bilgilendirici açıklamalar ve çeşitli örnekler bulunmaktadır.

Düşünce Formları - Annie Besant & C. W. Leadbeater
Herkül’ün Görevleri ve Astrolojik Yorumları - Alice A. Bailey
Herkül'ün Görevleri ve Astrolojik Yorumları

Alice Bailey'in kaleminden çıkan bu kitap, esoterik astroloji konusunda okuyuculara derinlemesine bir giriş ve burçlar aracılığıyla kişisel ve ruhsal gelişim üzerine geniş bir bakış açısı sunmaktadır. Her bir burcun  zorluklarını ve bu zorlukların bireyin kişisel gelişimindeki rolünü anlatarak, zodyakın içinde gezinen ruhun deneyimlerini açıklar. Bailey'in eseri, her bir görevin altında yatan erdemleri vurgulayarak, öz disiplin, cesaret, bilgelik gibi farklı değerlerin nasıl geliştirilmesi gerektiğini açıklar.  "Herkül'ün Görevleri ve Astrolojik Yorumları", esoterik bilgelik ve astrolojiyle ilgilenen okuyucular için önemli bir kaynaktır.

bottom of page