top of page

Döngülerde üzerimize düşenlerin yansıtıldığı ilk adım.

Arka Kapak Yazısından

Bu kitap modem insanın günlük yaşamı içerisindeki görünmeyen tarafını inceler. Bunu yaparken okült ve ezoterik bakış açısını kullanır, perdenin diğer tarafını aralamaya ve çok boyutlu insan varlığının nedenselliğini keşfetmeye çalışır. 


Yolu arayanlara, kendini görünmeyen dünyalarda geliştirmek isteyenlere yönelik, okült olana tekrar bağla­nabilmelerini sağlayacak açılımlar ve pratikler içerir. 


Dünyadaki illüzyon ve geçicilik içinde, hayatın başka anlamlarının ve değerlerinin olduğunu düşünenlerin, akıllarındaki kapılara yazılmıştır. Kapıyı açmak her zaman öğrencinin elindedir. 
Ahenkli yaşamın, kendini bilme yolunda ilerleyenlerin ve beyaz kardeşliğin izlerini takip edenlerin değerli şuur alanlarına sunulmuştur. 

İlk Sayfa

Hiçbir şey arzulama.
Karmayı gücendirme, Doğa
nın değişmez yasalarını da.
Sadece kişisel olanla, geçicilikle,
Fani ve Ölümlü olanla mücadele et.


Sessizliğin Sesi, Madam Blavatsky


Bütün övgü Dünya Rabbine ve Bilgeliğin Üstatlarına aittir. Onların fedakârlıkları ve ateşleri olmasaydı hâlâ karanlığın kıyafetlerini giyiyor olurduk. Yolu bu dünyada görünür kılan hocalarımıza.
Işığın Mücevherlerinde çalışanlara ve emek gösterenlere. Kitap onların kıymetli katkılarıyla son haline gelmiştir ve yolu arayanlara adanmıştır.

Ön Söz

İnsan çok boyutlu bir varlıktır. Bu kitap, dünyamıza hizmet etmek için yolda ilerleyen biri tarafından yazılmıştır. Bu zamana kadar topladığı izlenimler ve anlayışlarla bunu yapmaya çalışmıştır. İçindeki yazılar alıntı değil, yaşamının incileridir.


Yazar, incileri çamura atmamak için özen göstermiş; kıymetli olanı, keşfettiğini gizlemeye gayret etmiştir. Ancak 2021 Koç Dolunayı ile birlikte kişisel ateş tutuşmuş ve yazara katılanlar onu buraya taşımıştır.


Yazar, kendini bilme ve ezoterik konularda çeşitli mecralarda içerikler üretse de burada, ilk eserinde, ilgilendiği konulara dair derli toplu bilgi vermek istemiştir. Günlük hayatın köklerini nasıl keşfederiz ve günlük aktivitelerimizi bu köke nasıl geri bağlarız? Kitabın sorusu budur. Bu soruyu yanıtlamak için başlangıçlara, görünmeyene gitmemiz gerekir. Peki, bizim için görünmeyen nedir?
Işığın Mücevherlerine başlayabiliriz.

bottom of page